The Winery Hotel

Sävar Snickeri har levererat hotellinredning till detta spännande hotell.

The Winery Hotel - Sveriges första urban winery hotel. Med egen vinproduktion på hotellet skapas ett helt nytt sätt att bo, njuta och mötas med vinet i fokus.

För att skapa rätt atmosfär andas hela miljön att här är det vinet som är grunden. Redan exteriörens industriprägel anknyter till en vingård med anor och i det inre genomsyras hotellets öppna delar helt av vintänket. Gästerna möts direkt av ekfaten där det egna vinet ligger för att mogna, bakom glasväggen syns också de stålblanka vincisternerna. Naturligt, närodlat och nytänk präglar köket som ger relief åt vinet. Menyerna präglas av säsong och gästande vinproducenter. 

Produkter och tjänster

bigimg smdw smdw smdw smdw smdw smdw smdw smdw smdw