Kulturrådet

Statens kulturråd, eller Kulturrådet, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Kulturrådets övergripande uppgift är att främja utvecklingen på kulturområdet.

Sävar snickeri har tillverkat receptionsdisk, utställningsdisk, förvaringsskåp, bokhyllor AV-skåp mm.

bigimg smdw smdw smdw smdw