Karolinska Institutet Biomedicum

LABORATIV är namnet på vårt nya laboratoriekoncept som vi har levererat till KI Biomedicum, Det är en totallösning med laboratorieinredning, media, data, el och styrning av skyddsventilerade arbetsplatser.

Experimentell forskning samlas i Biomedicum - Syftet med Biomedicum är att samla en stor del av den experimentella forskningen på Karolinska Institutets campus Solna under ett tak i en avancerad forskningsmiljö som främjar samverkan och forskning över vetenskapliga gränser.

Den experimentella forskningen vid Karolinska Institutet växer och behovet av mer avancerade laboratorier och modernare lokaler på campus Solna är stort. Därför har Karolinska Institutet uppfört en ny byggnad för experimentell forskning över vetenskapliga gränser och för samverkan med klinisk forskning. 

Laboratoriet är ett av Euro­pas modernaste och ska locka medarbetare från hela världen.

bigimg smdw smdw smdw smdw smdw smdw