Nyheter

Organisationsutbildning 2015-10-02

I syfte att höja kompetensen inom administration, produktion och arbetsledande funktioner med fördjupad kunskap inom styrprocesser och ökad förståelse för kalkyler och vetskap om hur tid är avsatt per arbetsstation till respektive order, har vi genomfört ett projekt tillsammans med LTU AB .

Efter genomförd utbildning och införande av kompletterande nyckeltal för en effektivare produktion och möjlighet till bättre kostnadsuppföljning kan vi förbättra våra marknadsandelar samt stärka företagets position gentemot våra konkurrenter och kunna erbjuda våra kunder ökad kapacitet och leveranssäkerhet.

Vi har för detta projekt erhållit regionalt bidrag till företagsutveckling. Denna investering medfinansieras av EU:s regionala utvecklingsfond.EU logga