Nyheter

Stort grattis till oss och Karolinska Institutet, Stockholm 2015-09-22

Så kan vi äntligen avslöja orsaken till vår glädje tidigt i våras när vi blev tilldelade ett mycket stort laboratorieprojekt av Karolinska Institutet. Två överklagandeperioder har vi väntat ut för att nu till sist få börja planera och producera vår nya flexibla laboratorieinredning.

Grattis än en gång till oss alla.

 

Översiktsbild KI Lab