Nyheter

Karolinska Institutet nöjda med samarbetet vid bygget av Biomedicum 2018-03-23

Nu har sista leveransen av laboratorieinredning till Karolinska Institutet lämnat fabriken i Sävar. Ett 5 år långt samarbete som resulterat i ett av norra Europas största och mest avancerade laboratorier.

För oss som leverantör till detta jätteprojekt har det inneburit att vi kunnat göra investeringar och satsningar som annars inte varit möjliga. Vi har utvecklat en ny laboratoriestandard ”Laborativ” vars största fördel är att kunden själv kan anpassa inredningen utifrån verksamhetens skiftande behov, säger Fredrik Söderlund, delägare och utvecklare av den nya standarden.

 

Reportage Dagens IndustriLabsal KI

 

Labsal med vy