Nyheter

En kort uppdatering av vad vi gör med anledning av Coronaviruset. 2020-03-18

Vi följer utvecklingen både här i Sverige och Globalt. Händelseutvecklingen är extremt snabbt och situationen förändras timme för timme. Vi arbetar intensivt för att säkerställa hälsan och säkerheten för våra anställda och leveranser till våra kunder.

För tillfället har vi inga störningar i vår verksamhet som är kopplad till Pandemin. Utan vi har full produktion och samtliga inplanerade leveranser kommer att skickas iväg i tid.

Vi har vidtagit en rad förebyggande åtgärder i vår verksamhet för att så gott som möjligt minimera smittspridningen och minska riskerna för vår verksamhet.

Vi kommer att följa alla regerings- och myndighetsdirektiv. Våra förebyggande åtgärder är bland annat vi ökar städfrekvensen och ytrengöringen. Vi gör vad vi kan för att minimera kontakt mellan våra medarbetare, som exempel har vi infört raster på olika tider. De nyckelperson som kan arbeta hemifrån gör det, koncernledningen har delats in i två grupper som arbetar varannan vecka på kontoret. Förutom självklara restriktioner som besöks- och reseförbud.

Hela världen står inför stora utmaningar som vi i modern tid aldrig har upplevt, vi tror och hoppas att alla de åtgärder som vidtas i hela samhället gör att Pandemins effekter blir hanterbara och att vi snart kan återgå till ett mer normalt liv.

 

Vänliga hälsningar

Peter Forssell
Koncernchef/VD
Sävar Snickeri – SSC Öhns Snickeri – Sävar Metall