Produktion & Leverans

PatrikProduktionsansvarig
Patrik Israelsson
Tel: 090 - 70 66 46
Mail 

MikaelLeverans/produktionsansvarig
Mikael Söderlund
Tel: 090-70 66 49
Mail 

Fredrik Lindén 

Leveransansvarig

Fredrik Lindén
Tel: 090-70 66 59
Mail 

 

Frågor kring leveranser och produktion svarar Fredrik och Patrik gärna på.