Bibliotek

Biblioteket är en trevlig mötesplats som ska rymma stora mängder informationsmaterial. För att lyckas med biblioteksinredningen krävs väl genomtänkta lösningar.

Sävar Snickeri tillverkar inredningen efter era behov så att ni får hyllor och diskar som är anpassade för era lokaler.

Utifrån erfarenhet har vi tagit fram vår egen bokhyllestandard, Sävarhyllan, som tillgodoser de flesta behov med sina otaliga variationsmöjligheter.

Andra produkter för bibliotek är tex. tidskrifts- och bokexponering, expedieringsdiskar, sökstationer, terminal/databord, läsplatser mm

bigimg smdw smdw smdw smdw smdw smdw smdw smdw smdw smdw smdw smdw